Reslänkar

Att tänka på efter resan

Vissa infektionssjukdomar har lång inkubationstid och kan bryta ut flera månader efter smittotillfället.

Om du uppsöker läkare är det viktigt att du informerar om vilka länder du besökt upp till ett år efter hemkomsten.

Informera alltid din läkare att du har varit utomlands.

Vissa former av malaria kan debutera 6 - 12 månader efter myggbettet. Du bör informera om din utlandsresa vid läkarkontakt upp till ett år efter hemkomsten. De flesta dödsfall i malaria i västvärlden orsakas av att diagnosen försenas därför att patienten inte berättat om sin vistelse i malariasmittat område och doktorn ej frågat. Se till att prov för malaria tas vid oklar feber om du har vistats i malariasmittat område det senaste året.

Har du rest primitivt och får långvarig hosta (mer än sex veckor), glöm inte att tuberkulos i sällsynta fall kan vara orsak.

Vid långvarig diarré som kvarstår vid hemkomsten bör prov tas på avföringen för att utesluta smittsam sjukdom som exempelvis salmonella. Det är lag på att prov ska lämnas om du arbetar inom ett riskyrke (inom sjukvård, livsmedelsindustri, restaurang, barnavårdscentral, dagis med mera) och har vistats mer än fem dagar utanför Norden.

Har du haft oral-, vaginal- eller analsamlag utan kondom bör du gå och testa dig vid hemkomst. Tänk på att vissa könssjukdomar måste testas lokalt (exempelvis gonorré) därför är det viktigt att du uppger vilken typ av sex du haft. Det är viktigt att vid testningstillfället uppge var du rest då en del infektioner som man annars inte testar för är mer vanligt förekommande i vissa länder.

En del sjukdomar såsom schistosomiasis (bilharzia) visar sig inte alltid genom tydliga symtom utan bara med lite trötthet. Men behandling är viktig för att undvika komplikationer. Har du varit ute på en lång resa och rest primitivt kan det vara vettigt med kontroll hos läkare när du kommer hem.

Vaccinationsguiden