Reslänkar

Att tänka på före resan

Planera dina vaccinationer minst 2 månader före utlandsresan.

Sök upp ditt resmål i vår vaccinationsguide och läs om aktuella vaccinationsbehov. I vaccinationsguiden finner du också vaccinationskliniker på din ort. Vaccinationskliniken gör ett speciellt anpassat vaccinationsprogram för dig som tar hänsyn till resmål, reslängd, typ av vistelse, tidigare vaccinationer och eventuellt underliggande sjukdomar eller allergier. Glöm inte att ta med ditt vaccinationskort.

Vaccinationer

En utlandsresa medför risk att smittas med de sjukdomar som finns på resmålet. Risken ökar ju längre tid du vistas i landet och ju mer primitivt du lever där. Kontrollera ditt grundskydd, dvs dina tidigare vaccinationer mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, mässling, röda hund, påssjuka samt pneumokocker. Dessa vaccinationer ingår i barnvaccinationsprogrammet. Information om sjukdomarna hittar du i vår vaccinationsguide. Rådgör med kliniken om vaccination av småbarn samt vaccination vid graviditet. En del vacciner innehåller ämnen som kan vara problematiska för vissa allergiker (äggprotein, konserveringsmedel, antibiotika eller gelatin).

Reseapotek

Här finner du några förslag på vad som kan ingå i ditt reseapotek:
 • Insektsrepellerande medel och myggnät
 • Desinfektionsmedel, kompresser, plåster
 • Medicin som är smärtlindrande, febernedsättande, antiinflammatorisk
 • Stoppande läkemedel vid diarré
 • Vätskeersättning ORS (oral rehydration solution)
 • Hydrokortisonkräm för insektsbett och kraftig solbränna
 • Avsvällande nässpray vid förkylning och flygresor
 • Åksjukepiller
 • Preparat mot förstoppning
 • Kondomer, P-piller och akut P-piller
 • Smärtlindrande salva
 • Elastisk binda, tryckförband, skavsårsskydd

Du kan få fler tips av vaccinationskliniken och apoteket.

Vaccinationsguiden